Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Voetbalhubb.nl, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de opgenomen gegevens on onze website) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij proberen dit uiteraard met veel zorgvuldigheid te voorkomen. Mocht u onjuiste gegevens zien, laat het ons weten wij zullen dit zo snel mogelijk corrigeren.

Beweringen en meningen, reacties of cijfers van bezoekers, geuit op onderwerpen, personen, items of reacties en mededelingen op pagina’s op Voetbalhubb.nl zijn die van de auteur(s) of bezoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, internetprovider of Voetbalhubb.nl. Voetbalhubb.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de op onze website gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Voetbalhubb.nl verkregen is. Voetbalhubb.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop raden wij u altijd aan om onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Voetbalhubb.nl verkregen informatie. De informatie op onze website wordt vaak dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Links naar andere websites

Op Voetbalhubb.nl treft u een links aan naar andere websites. Voetbalhubb.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Copyright

Voetbalhubb.nl behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal (bijvoorbeeld reacties) in te korten, te wijzigen en/of aan te passen. Ook behouden wij ons het recht voor om reacties niet op de website te plaatsen en/of gegeven cijfers niet te verwerken.. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van Voetbalhubb.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Voetbalhubb.nl.

Op Voetbalhubb.nl vindt u veel fotomateriaal. Voetbalhubb.nlheeft niet van alle geplaatste foto’s de rechthebbenden van deze kunnen vinden. Is er op Voetbalhubb.nl een foto geplaatst waarvan u de rechten bezit dan willen wij u vriendelijk vragen om contact met ons op te nemen via info(apestaartje)Voetbalhubb.nl. Bedankt voor uw begrip.

Cookies

Om Voetbalhubb.nl te laten werken kunnen wij niet anders dan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Voetbalhubb.nl gebruikt dit alleen om bij te houden of u in een bepaalde ranking een speler punten hebt gegeven. Onze adverteerders maken gebruik van tracking cookies. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit doen zij om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.